کارگاه آموزش ترکیبی

آموزش ترکیبی ـ نحوه برگزاری آنلاین ـ ارائه کننده: جناب آقای کریم‌زادگان ـ یکشنبه 7 شهریور ساعت 16 الی 18

در شهریور ماه 1400، مدیریت مرکز آموزش مجتمع مفید، جناب آقای کریم زادگان، به تبیین سند آموزش ترکیبی برای همکاران پرداختند. در این جلسه که به صورت پرسش و پاسخ پیش رفت، دبیران، به ارائه نقطه نظرات خود درباره سند آموزش ترکیبی پرداخته و دغدغه های خود را برای شروع سال تحصیلی مطرح کردند.
در این جلسه شخصی سازی آموزش، نگاه به تفاوت های فردی، تسهیل یادگیری و کنترل یادگیری به عنوان نکات مثبت سند و همچنین، زیاد شدن فعالیت های اجرایی و کار بیشتر معلم و دانش آموز به عنوان دغدغه دبیران اشاره شد.