دبیرستان مفید از سال‌ها قبل در کارهای پژوهشی برای دانش‌آموزان پیش‌ قدم بوده و آموزش نگاه پژوهش گرانه به دانش‌آموزان را از رسالت‌های خود می‌داند.
در سال دهم کلاس‌های پژوهش در۶ عنوان برگزار می شود و جزء دروس رسمی بچه ها می باشد و در کارنامه نمره دارد.
عناوین کلاس‌های پژوهش در پایه دهم عبارتند از:

۱- شیمی و نانو

۲- انرژی

۳- کامپیوتر

۴- بیوتکنولوژی

۵- ادبی

۶- مسابقات IYPT