پایگاه تابستانی پایه دهم

 

برنامه آنلاین توجیهی پایگاه‌تابستانی پایه‌دهم، روز یکشنبه، سیزدهم تیرماه، از ساعت ۱۰ تا ۱۱:۳۰ صبح در سامانه سمیم برگزار خواهد شد.
عناوین برنامه‌ها:
1ـ صحبت‌های جناب‌آقای نغمه (مسئول پایه) در رابطه با پایه‌دهم
2ـ صحبت‌های جناب‌آقای معصومی نژاد (مدیریت دبیرستان)
3ـ توضیحات جناب‌آقای نعمت در رابطه با پایگاه‌تابستانی

آزمون تعیین سطح زبان، ورودی پایه‌دهم فردا در بازه زمانی ۱۴ تا ۱۸ به مدت ۳۰ دقیقه در سامانه‌ سمیم (سامانه مدیریت و یادگیری مجازی مفید) برگزار خواهد شد توضیحات نحوه برگزاری آزمون و چگونگی ثبت‌نام پایگاه فردا در جلسه آنلاین (۱۰ تا ۱۱:۳۰) ارائه میشود.