حمید رهنما

سمت: مشاور و مسئول پایه‌دوازدهم، دبیر هندسه‌پایه

سوابق تحصیلی: کارشناسی مهندسی اکتشاف معدن

سوابق کاری:تدریس هندسه پایه، مقاطع متوسطه اول و دوم و کنکور، سابقه آموزشی از سال 1384 در مدارس مجتمع‌آموزشی‌مفید، نیکان، سلام، صلحا،

مشاور آموزشی از سال 1378 در مدارس مفید ، سلام ، ریحانه الرسول ، فرزانگان خوارزمی

مهارت ها:

دوره NLP استاد حورایی
دوره مدیریت زمان استاد حورایی
دوره روش های تدریس استاد افشارمقدم
دوره ی مهارتهای پساکرونا دکتر نیرو (در حال آموزش)

پست الکترونیک: hamidrahnama@hotmail.com