رضا‌علی‌بیدگلی

سمت: مکالمه و زبان انگلیسی1 و 2

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد فقه و مبانی اسلامی

سوابق کاری:سابقه تدریس از سال 1378

مهارت‌ها:کلم به زبانهای عربی و انگلیسی

پست الکترونیک:Reza.bidgoli121@gmail.com