بهنام وحدت

سمت: مکالمه و زبان انگلیسی

سوابق تحصیلی: کارشناسی‌ارشد آموزش زبان‌انگلیسی

سوابق کاری:سابقه‌آموزشی از سال 1385 در مدرسه مفید، دانشگاه آزاد، مدرسه علامه حلی، آکادمی کلام و …

مهارت‌ها:گواهی آموزش‌زبان CELTA و گواهی TOT

پست الکترونیک:alimohammadpour1975@gmail.com