معارفه دانش آموزان پایه دهم _ 25 تیر

روز شنبه ۲۵ تیر برنامه معارفه دانش آموزان پایه دهم برگزار شد.

هدف این جلسه آشنایی ابتدایی دانش آموزان ورودی جدید با مدرسه و مسولین پایه و ارائه بعضی از مطالب ضروری بود.

در ابتدا سخنرانی مدیریت محترم دبیرستان و در ادامه گفتگوی مشاورین پایه از جمله برنامه های قسمت اول اردو بود.

در ادامه دانش آموزان به دو گروه تقسیم شدند.

گروه اول ورزش و بازی گروهی و گروه دوم ساخت موشک آبی و آشنایی با مسائل فیزیکی در خلال این فعالیت.

سپس توضیحاتی درباره نحوه استفاده از سامانه مدبر و سمیم برای ثبت ساعت مطالعه و پیگیری های درسی ارائه شد.

در پایان با اهدای یادبودی به مناسبت عید غدیر و یادگاری به مناسبت اولین آشنایی، برنامه به پایان رسید.