مطالعه کتاب دانش‌آموز با انگیزه (فصل اول)

فایل صوتی فصل 1،  کتاب دانش‌آموز با انگیزه

با خوانش و تنظیم: آقای محمدرضا میلانی

کنایه‌زدن بر آسودگی و اعتماد به نفس شاگردان اثر می‌گذارد. از این رو بعضی از آن‌ها سعی می‌کنند با بر هم زدن کلاس و ایجاد اختلال در فرایند آموزش، تلافی کنند. برخی هم بی اعتنا می‌شوند و واکنشی نشان نمی‌دهند. در هر صورت، استفاده از کنایه آموزش و یادگیری موثر را به خطر می اندازد.

یادگیری می‌تواند فرایندی ترسناک باشد. هرگاه به دنبال کسب دانش یا مهارت‌های جدید می‌رویم، خودمان را در معرض آسیب قرار می‌دهیم. از محلی آشنا به قلمرویی ناشناخته وارد می‌شویم. اگر می‌خواهیم شاگردان‌مان خودشان را در معرض یادگیری جدید و خطر آسیب پذیری قرار دهند، باید ترس و کنایه را از کلاس ها و مدرسه ها دور کنیم.

رفتار و عملکرد دانش‌آموز برخاسته از انتظارات ماست. پیام‌های ایجاد‌کننده ترس به شاگردان القا می‌کنند که انتظار عملکردی ضعیف را از آن‌ها داریم. عبارت‌های «تو می‌توانی» و «ناامیدم نمی‌کنی» این حس را در شاگردان ایجاد می‌کنند که ما به موفقیتشان معتقدیم.