بهروز ابراهیمی‌نژاد

سمت: دبیر فیزیک3

سوابق تحصیلی: مهندسی مکانیک از دانشگاه امیرکبیر

سوابق کاری:تدریس از سال 1367 ، تدریس هندسه و فیزیک، از سال 1377 فقط فیزیک در مدارس مجتمع آموزشی سلام، فرزانگان شهر ری، نمونه مردمی عاشورا، نمونه مردمی سلمان، مبتکران

مهارت‌ها:

تألیفات
مجموع تست کنکور با انتشارات جامع
مجموع تست جامع با انتشارات پژوهندگان
کتاب موضوعی:
فیزیک الکتریسیته
فیزیک اتمی و هسته ای
فیزیک مغناطیس
فیزیک نور
و
سی دی های آموزشی

پست الکترونیک:Es.ebrahimi48@gmail.com