آبتین شاکری

سمت:دبیر فیزیک3 تجربی

سوابق تحصیلی: کارشناسی میکروبیولوژی

سوابق کاری:تدریس از سال 1370 در مدارس علامه حلی ۱ و ۱۱ ، فرزانگان ۳ و ۶ ، سلام ،دانش ، مهرایین و …

مهارت ها:.

پست الکترونیک:abtin48@gmail.com