سیدمحمدکلانتریان

سمت: مشاور، دبیر فیزیک1 و مسئول تربیت‌دینی

سوابق تحصیلی: کارشناسی مکانیک از دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، دکتری فلسفه اسلامی از دانشگاه تربیت‌مدرس

سوابق کاری:سابقه همکاری با مجتمع مفید از سال 1379، تدریس در دبیرستانهای رشد، روزبهان، سپهر معرفت

مهارت‌ها:تدریس اکتشافی، آموزش پژوهش‌مدار، دوره طرح‌درس نویسی

پست الکترونیک:smm.kalantarian@gmail.com