حسین باقری

سمت: دبیر عربی2

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد ادبیات عرب

سوابق کاری:سابقه آموزش درس عربی از سال 1375، مدرس آموزشگاههای علوی، قلم چی، مبتکران،تدریس در مدارس علامه، فاضل، دکتر حسابی، خوارزمی، شهید مفتح فرهنگ، دانش، سلام، آموزشگاه مبتکران و …

مهارت‌ها:

پست الکترونیک: