بلندترین جای کوه را قله یا چکاد می گویند.

از سال تحصیلی 98-97 طرحی را در مدرسه آغاز کردیم و نامش را “چکاد” گذاشتیم، هدف‌مان این بود تا برنامه‌ای ویژه ارائه کنیم به دانش‌آموزانی که هدفشان رسیدن به قله‌های درسی است، حضور در این کلاس‌ها برای هیچ یک از دانش‌آموزان منعی ندارد مگر آنکه دبیران از فعالیت ایشان در کلاس درس رضایت نداشته باشند.
هدف از اجرای این طرح، عمق یادگیری، تست‌زنی و موفقیت در کنکور است.
چکاد دانش‌آموزان از نیمسال‌دوم سال دهم آغاز می‌شود و تا پایان دوره دبیرستان ادامه پیدا می‌کند.
در این مسیر دوستانی از ما جدا می‌شوند و عزیزانی هم به ما اضافه می‌شوند.
این کلاس‌ها ۲ روز در هفته برقرار است و تعداد زنگ های هر نیمسال حدود ۵۰ زنگ می باشد که تقریبا ۳۰ زنگ آن مختص دروس اختصاصی و الباقی زنگ‌ها مربوط به دروس عمومی است.
سرفصل موضوعاتی که در کلاس چکاد یازدهم تدریس می‌شود، با مشورت دبیران پایه دوازدهم می باشد.
برنامه های چکاد معمولا برای هر ترم جداگانه نوشته می شود.
در هر جلسه دانش‌آموزان با حل تست‌های طبقه‌بندی شده نکات جدیدی را می‌آموزند.
نظر دانش آموزان در مقاطع مختلف گرفته و تغییراتی اعمال می گردد.

قله کوه یا چکاد