سیدحامد میرقادری

سمت: مشاور، دبیر شیمی2تجربی و دستیار دبیر شیمی1

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته متالوژی دانشگاه تهران

سوابق کاری:دبیر علوم دبیرستان جهان‌‌آرا و دبیر آزمایشگاه شیمی راهنمایی مفید2، همکاری با دبیرستان از سال 1389 ، سهام‌دار گروه صنعتی آژمان

مهارت‌ها:زبان‌انگلیسی، ICDL, Abaqus, SketchUp, Adobe Premiere, Adobe Photoshop ، مدرک mba از دانشگاه تهران، متخصص PVD Coating

پست الکترونیک:h.mirghaderi@mecp.ir