مدیر
سیدرضا معصومی‌نژاد
معاون‌متوسطه‌
محمدرضا دهقانی
معاون آموزشی
محمدرضامیلانی
معاون اجرایی
آبتین بارنجی
 
معاون نظامت
میثم فلاح
معاون پرورشی
مهدی جمشیدی
مسئول‌پایه دهم
مهدی مجدآرا
مسئول‌پایه یازدهم
محمدحاج‌محمدجعفر
مسئول‌پایه دوازدهم
محسن حیدری
مدیرتربیت‌دینی
سیدمحمدکلانتریان