شورای دانش‌آموزی پایه دهم

برگزاری اولین جلسه شورای دانش‌آموزی پایه دهم با مدیریت دبیرستان

اعضای شورای دانش آموزی پایه دهم:
۱. محمد طه کاظمی
۲. شایان یزدانی طبائی
۳. امیرعلی تکیان
۴. داریا فغفوری
۵. هومان ایران پناه