سواد رایانه‌ای

برنامه‌های واحد فن‌آوری اطلاعات برای افزایش سواد رایانه‌ای:
اقداماتی که در تابستان برای ورودی جدید انجام می گیرد.
1ـ برگزاری آزمون مقدماتی مهارتهای 5 گانه ICDL با اجرا و نظارت بنیاد ICDL ایران
2ـ برگزاری کلاس‌های ICDL
3ـ برگزاری آزمونهای اصلی ICDL و ارایه گواهینامه توسط بنیاد ICDL
3ـ برگزاری کلاس فهم الگوریتم. برای علاقه مندان به برنامه نویسی
4ـ برگزاری کلاسهای گرافیک
5ـ بررسی علایق دانش آموزان و برگزاری دوره های آموزشی مورد علاقه آنها

اگر در طول سال تحصیلی دانش آموزان زمان داشته باشند. کلاس‌هایی به آنها پیشنهاد می گردد تا مهارتهای خود را کامل نمایند.

آزمون ICDL