امیر کبیری راد

سمت: دبیر زیست‌شناسی3

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد بیولوژی

سوابق کاری:تدریس زیست کنکور، تدریس از سال ۱۳۸۰ در مدارس و آموزشگاه های معتبر مثل مدارس علامه حلی، فرزانگان، راه شایستگان، علوی، مشکات و … استاد پروازی و برگزاری همایش در شهرهای مختلف، مدیر گروه زیست مجموعه مدارس علوی، مدرس فیلم های آموزشی مرکز آموزش مجازی دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف، طراح سوال آزمون های علوی و قلم چی

مهارت‌ها:.

پست الکترونیک:amirkabirirad4@gmail.com