مرتضی فرهمند

سمت: دبیر زیست‌شناسی1و2

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد فیزیولوژی

سوابق کاری:تدریس زیست‌شناسی از سال ۶۸ ، فعالیت‌های کلینیکی

مهارت‌ها:اُدیولوژیست (شنوایی شناس)

پست الکترونیک:Farahmandmorteza@yahoo.com