عرفان‌ریاحی‌دهکردی

سمت: دبیر زمین‌شناسی

سوابق تحصیلی: دانشجوی دکتری رشته مهندسی عمران – مهندسی و مدیریت ساخت

سوابق کاری: همکاری با مجتمع آموزشی مفید از سال 94، مشاور پایه پیش‌دانشگاهی، دبیر زمین‌شناسی، دبیر انسان و محیط‌زیست، دبیر تقویتی ترکیبات

مهارت ها: نرم افزارهای Corel draw,Freehand, Photoshop, Office زبان انگلیسی MCHE

پست الکترونیک:.Erfan.riahi7@gmail.com