مهدی رسولی

سمت: دبیر زبان‌فارسی2

سوابق تحصیلی: کارشناسی‌ارشد ادبیات فارسی

سوابق کاری:سابقه آموزشی از سال 1381

مهارت‌ها:تألیف کتابهای (کلاغ‌پر، بختک، تقویم‌جلالی) مقالات ادبی. برنده بهترین نویسنده دفاع مقدس

پست الکترونیک:mhdrasooli@gmail.com