محمدرضامحمدهاشمی

سمت: مشاور و راهبر‌آموزشی، دبیر ریاضی2‌و‌ریاضی3

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد اکتشاف معدن – دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشجوی ممتاز سال 87 کشور

سوابق کاری:مدرس رسمی وزارت صنایع و معادن، معاون آموزشی پیش دانشگاهی، راهبر آموزشی پایه

مهارت ها:مدرک تافل/ مدرک O-level از دانشگاه کمبریج / ICDL / مدرس زبان انگلیسی / تدریس دروس حسابان، دیفرانسیل، حسابان1

پست الکترونیک:m.mohammadhashemi@mecp.ir