علی صحاف‌زاده

سمت: دبیر ریاضیات‌ گسسته

سوابق تحصیلی: کارشناس مهندسی برق- مخابرات، کارشناسی ارشد مهندسی صنایع- سیستم های اقتصادی و اجتماعی، کارشناسی ارشد مهندسی صنایع- سیستم های اقتصادی و اجتماعی

سوابق کاری:مدیر دفتر مطالعات و پژوهش مجتمع مفید، معلم راهنما و معاون آموزشی در دبیرستان مفید منطقه 2، معاون مقطع متوسطه مجتمع مفید، سابقه آموزشی از سال 1371

مهارت ها:تدریس به زبان انگلیسی

پست الکترونیک:a.sahafzadeh@mecp.ir