رتبه نخست در پژوهش نانو

رتبه نخست در پژوهش نانو

کسب رتبه نخست در پژوهش نانو، توسط دانش آموزان عزیز را تبریک عرض می کنیم.
به امید کسب موفقیت های روز افزون در آینده.