جواد سلطانی‌فرد

سمت: دبیر دین و زندگی3

سوابق تحصیلی:

دکتری الهیات (فقه و حقوق)
فارغ التحصیل دانشگاه تهران، رتبه ۲ کنکور دکتری در کشور

سوابق کاری: تدریس از 1390، تدریس در دانشگاه، تدریس کنکوری معارف در مدارس سلام، علامه حلی و…

مهارت‌ها: طراح سوال مرکز آزمون مدارس برتر، مؤلف جزوه جامع دین و زندگی کنکور، دبیر نمونه آموزش و پرورش در سال94

پست الکترونیک: j.soltani.f@gmail.com