علی نغمه

سمت: مشاور و مسئول‌ پایه‌دهم‌، دبیر دین‌و‌زندگی1و2، عربی1

سوابق تحصیلی: کارشناسی معارف اسلامی و مدیریت بازرگانی

سوابق کاری:سابقه آموزش (دروس عربی و معارف) از سال 1369

مهارت‌ها:تدریس دین و زندگی – تدریس عربی – مشاور و معاون تربیتی دبیرستان ها : رشد – طه – مفید قیطریه، شریف، مهر هشتم و معلم راهنمای پایه دوم، سابقه همکاری با دبیرستان از سال 1389

پست الکترونیک:a.naghmeh@mecp.ir