دومین جلسه هفتگی دوره ۲۹

دومین جلسه هفتگی دوره ۲۹ ، سه شنبه 25 آبان ماه، در نمازخانه مدرسه برگزار شد.
در این جلسه ۳۳ نفر از دانش‌آموزان و ۸ نفر از دبیران حضور داشتند.
آقای باقری مصادیقی از هوش هیجانی و راهبردهای آن در زندگی (اعتماد به نفس، درک دیگران، بروز هیجان مناسب و …) ارائه دادند.