دومین اردوی پایه‌یازدهم _ مجتمع‌آفتاب در فرمانیه

دومین اردوی پایه یازدهم، روز شنبه ۶ آذر در مجتمع آفتاب در فرمانیه برگزار گردید.

برنامه‌های برگزار شده:
فوتبال در سالن ورزشی
استخر سرباز با آب گرم

زنگ‌های درسی روز شنبه 6 آذر در ساعت ۱۲ به پایان رسید. دانش‌آموزانی که در دبیرستان حضور داشتند با حفظ پروتکل‌های بهداشتی با اتوبوس از مدرسه حرکت کرده و سایر دانش‌آموزان ساعت ۱۲:۳۰ در محل برگزاری اردو،  روبروی سالن ورزشی حضور یافتند. اردو با حضور 36 دانش آموز و 3 مربی برگزار شد.  عزیزان در این فضا بعد از ورزش در سالن،تنی به آب زدند و در استخر رو باز آب گرم از شنا کردن لذت بردند.