محمدرضا میلانی

سمت: مشاور و دستیار دبیر‌فیزیک1

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد روانشناسی

سوابق کاری:دستیار دبیر عربی دبیرستان مفید 95-1394، دستیار دبیر فیزیک دبیرستان مفید از ۱۳۹۵ تا کنون، دبیر فیزیک و شیمی هفتم دبیرستان مفید از ۱۳۹۹ تا کنون، مسئول طرح درس فیزیک و شیمی هفتم دانوین

مهارت‌ها:.

پست الکترونیک:mr.milani@mecp.ir