امیرمحمد نعیمی

سمت: دستیار دبیر حسابان1

سوابق تحصیلی: دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران

سوابق کاری:دستیار دبیر عربی پایه سوم دبیرستان و یازدهم، دستیار دبیر ریاضی1

مهارت ها:دارای مدرک مشاور تحصیلی، مدرک مشاور انتخاب رشته حرفه‌ای، مدرک ICDL

پست الکترونیک:am.naeimi2013@gmail.com