جلسه دوم همکاران ـ 2 مرداد

 

جلسه دوم همکاران دبیرستان در عصر روز یکشنبه ۲ مردادماه با حضور همکاران برگزار شد.

در این جلسه مدیر دبیرستان جناب آقای معصومی نژاد درخصوص لزوم همگام شدن مدرسه در بخش های مختلف به جهت احقاق سیاست های آموزشی و تربیتی و اهمیت ارتقای همکاران صحبت نمودند.

همچنین در این جلسه به جهت یادبود و گرامیداشت، جشن کوچکی برای همکارانی که متولد مرداد ماه هستند برگزار شد و در انتها پیشنهادات و نظرات همکاران برای بهبود کیفیت و افزایش راندمان کاری دبیرستان به شور گذاشته شد.