سید‌حسین‌نیری‌پور

سمت:دبیر جبر دهم

سوابق تحصیلی: کارشناسی‌ارشد رشته اقتصاد

سوابق کاری:تدریس ریاضی،هندسه، آمار و احتمال در مجتمع‌آموزشی‌مفید، سلام، نوید‌صالحین، مهر‌ماندگار از سال 1391

مهارت ها:تسلط کار با نرم افزارهای  گزینه2، کارسنج، مودل، تألیف کتاب کار ریاضی تجربی، طراح سئوال قلم چی، لرنیتو

پست الکترونیک:s.nayeripour@gmail.com