محمد رفیعی

سمت: دبیر جبر دهم تجربی، دستیار راهبر آموزشی

سوابق تحصیلی: کارشناسی فیزیک دانشگاه امیرکبیر

سوابق کاری:آغاز همکاری در سال 1393 ، دستیار دبیر حسابان1، تدریس زبان‌انگلیسی، مشاوره تحصیلی

مهارت ها: تدریس آنلاین و تسلط به مهارت‌های دیجیتال، طراحی سئوال ریاضی (همکاری با لرنیتو)، تدریس زبان انگلیسی، مشاوره تحصیلی و انتخاب رشته کنکور

پست الکترونیک:mohammad.rafiee@aut.ac.ir