تكاليف نوروزی

تكاليف نوروزي

در خصوص تعطیل کردن کلاس ها در ایام نوروز از اوليا نظرسنجی کردیم و ٩۵ نفر در آن شرکت کردند
نظر 70 درصد از شما این بود که ٢ هفته عید را تعطیل کنیم، لذا آخرین روز کلاس های درسی چهارشنبه ٢٧ اسفند می‌باشد و اولین جلسه کلاس های درس در سال ١۴٠٠ صبح شنبه ١۴ فروردین خواهد بود.
از دبيران خواستیم تا به اندازه یک هفته معمول برای این تعطیلات تکلیف برای انجام دادن تعریف کنند
پایه دهم حدود ٢٢ ساعت و پايه یازدهم حدود ٢۶ ساعت، این تکالیف در سامانه سمیم مفید توسط دبیران بارگذاری می‌شود و توجیه دانش آموزان می‌بایست توسط دبیر مربوطه انجام شود.
همچنین دانش آموزان در مسیر فیروزه ای و طلایی حدود ۶ تا ٧ ساعت تکلیف اضافه تر خواهند داشت.
در جریان باشید که بچه های پایه یازدهم روز چهارشنبه ١١ فروردین آزمون جامع آنلاین از سرفصل تکالیف عید خواهند داشت که جزئیات آن اطلاع رسانی خواهد شد