بیست و نهمین جلسه هفتگى دوره ۲۶

پنجشنبه و جمعه این هفته دانش آموزان دوره ۲۶ کنکور دارند . به رسم هر سال ، آخرین جلسه هفتگی دوره ۲۶ در ایام دبیرستان که قبل از برگزاری کنکور سراسری دانش آموزان است با حضور ۴۰ نفر از دانش آموزان و جمعی از دبیران مقطع متوسطه اول و دوم در حیاط دبیرستان برگزار گردید.

برای موفقیت این عزیزان دعا کنیم …