بومی سازی صنایع وارداتی

جوانان مستعد ایرانی در مرکز نوآوری دانشگاه شریف، یکی از نیازهای وارداتی صنایع مختلف را بومی سازی کرده اند که در این بین نام امیرحسین تورانی، فارغ التحصیل دوره 14 دبیرستان به چشم می خورد.

یک شرکت فناور، دستگاه معروف به nc , cnc را بومی سازی کرده است. این دستگاه در صنایع خودروسازی، تجهیزات نفت و گاز و پتروشیمی، هوایی و فضایی، میل و صندلی، تجهیزات ساخت دارو و مواد غذایی، کشتی سازی، لوستر سازی و … کاربرد فراوان دارد.