برنامه آزمون نیمسال اول پایه دهم و یازدهم

امتحانات

آزمون‌های نیمسال‌اول صرفا در همین دروس و به صورت مشترک با سایر دبیرستان‌های مفید برگزار می‌شود
این آزمون ها روزهای شنبه (۶ و ١٣ دی) و چهارشنبه (١٠ و ١٧ دی) به صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.
محل برگزاری این آزمون ها درس «آزمون های مشترک» در سامانه سمیم مفید می‌باشد.
ساعت شروع آزمون برای پایه دهم رأس ساعت ٨:٣٠ صبح می‌باشد و حداکثر ١٠ دقیقه پس از زمان آزمون فرصت بارگذاری پاسخ هایشان را دارند

ساعت آزمون برای پایه یازدهم رأس ٩ صبح می‌باشد و آخرین مهلت ارسال پاسخ ١٠ دقیقه پس از اتمام زمان آزمون می‌باشدبرای ارسال پاسخ آن مون های ترم ٢ راه وجود دارد
١. اگر قلم نوری دارید روی همان فایل PDF سوالات که برایتان بارگذاری می شود بنویسید
٢. از این سربرگ چندتا پرینت بگیرید. پاسخ هایتان را در این برگه ها بنویسید. با گوشی تمیز و خوانا عکس بگیرید. PDF کنید و برای ما بفرستید
برگه‌ای غیر از این ٢ حالت غیر قابل قبول می‌باشد.           

پاسخنامه آزمون

آزمون ترم1