اولین جلسه دانش افزایی اولیای پایه دوازدهم ـ 10 مرداد

اولین جلسه دانش افزایی اولیای پایه دوازدهم ـ دوشنبه 10 مرداد

جلسه اولیای پایه دوازدهم از ساعت 17:30 الی 19:30 بمدت 2 ساعت برگزار گردید.

یک‌ساعت اول جلسه جناب آقای دکتر شهروی، مشاوردبیرستان، نکاتی در رابطه با چالش‌ها و فرصت‌های پیش‌رو در پایه دوازدهم و بررسی پژوهشی درباره عوامل موثر در موفقیت رتبه های زیر 1000 در کنکور سال 96 بیان فرمودند.

پس از وقفه 10 دقیقه‌ای برای پذیرایی از اولیا، جناب آقای معصومی‌نژاد، مدیر دبیرستان، به مدت بیست دقیقه، در رابطه با نقش تربیتی اردوی جهادی و اهمیت کمک‌های مالی اولیا در تحقق اهداف و برنامه‌های عمرانی دبیرستان صحبت کردند.

انتهای جلسه، جناب‌آقای حیدری، مشاور پایه دوازدهم، گزارشی از اقدامات 45 روز ، وضعیت فعلی دوره، همراه با کارنامه فردی دانش آموزان برای اولیا ارایه دادند.