اولین جلسه با اولیای ورودی به پایه دهم

اولین جلسه با اولیای ورودی به پایه دهم دبیرستان، روز شنبه، پنجم تیر با حضور هفتاد نفر از اولیا به صورت مجازی در سامانه سمیم برگزار گردید.سخنرانان جلسه، جناب آقای معصومی‌نژاد، ریاست دبیرستان و جناب آقای نغمه مسئول پایه دهم بودند. عناوین صحبت‌های مدیر مدرسه: هویت مدرسه زندگی، رویکردها و محوریت دبیرستان بر چه اساسی است. گام‌ها یا فعالیتهای که با دیدِ مدرسه زندگی شکل گرفته کدامند. دیدگاه مدرسه در رابطه با مسائل مذهبی و فکری، قالب تعاملی دبیرستان با خانواده‌ها، شامل شورای پایه برای هر پایه که با حضور مشاورین پایه با مدیریت مسئول پایه اداره خواهد شد.
صحبت‌های مسئول پایه، جناب آقای نغمه، بچه ها در 13 تیر، آزمون صفر دارند (بررسی وضعیت علمی فرزندمان) که به صورت حضوری برگزار خواهد شد و بر اساس نتایج آن برنامه کلاسهای آموزشی برای هر نفر تعریف خواهد شد.
حضور در کلاسهای پایگاه تابستانی اجباری است، مدت آن 6 هفته، 3 روز در هفته (یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه) از 20 تیر تا 26 مردادماه، عناوین کلی برنامه شامل، برنامه‌های پژوهشی، کلاسهای کامپیوتر، زبان، کلاسهای مهارتی و هنری، اندیشه اسلامی و سرگرمی می باشد. برنامه بعدی مدرسه گفتگو با خانواده‌ها، هر مشاور با یک خانواده انجام خواهد شد. برای مشاهده فایل برنامه جناب آقای نغمه بر روی فایل برنامه کیک نمایید.  ” فایل برنامه پایه دهم”