اعضای کمیته‌های دانش‌آموزی پایه یازدهم

عنوان

مسئول مربوطه

اعضا

کمیته علمی

جناب‌آقای هاشمی

آقایان: آریا امینی، امیرمحمد ابراهیم زاده، ایلیا فروزنده، محمد یاوری، سیدحسین جلالی‌طهرانی، امیرعلی خان‌احمد دولابی

کمیته جلسه‌هفتگی

جناب‌آقای داودی

آقایان: هیراد جهانگیر، علیرضا خسروی، مانی کاظمی، امیرحسین معیرمحمدی

کمیته صبحگاه

جناب‌آقای کرمی

آقایان: مهدی رخشا، امیرپویان خوشکام، آراد ترحمی

کمیته مستندسازی

جناب‌آقای جمشیدی

آقایان: امیررضا صابری‌گودرزی، مهیار خواجوی، امیرحسین عباسی