اردوی پارک جمشیدیه _ پایه دوازدهم _ 6 آذر

برگزاری اردوی تفریحی پارک جمشیدیه _ کلکچال،  پایه دوازدهم _ 6 آذر

اردوی تفریحی پایه دوازدهم در پارک جمشیدیه برگزار شد. تعدادی از دانش‌آموزان و دبیران صبح زود تا کلکچال صعود نموده بودند .