اردوی آهار و شکرآب پایه دهم – دوره ۴۷

اردو طبیعت گردی آهارشکرآب پایه دهم در روز چهارشنبه ۱۳ تیر ماه در روستای آهارشکرآب در شهر لواسان برگزار شد.