گزارش‌ صداوسیما از پروژه‌ی آقایان پارسا کارپسند و آرین رادفر با عنوان ساخت بیواتانول جایگزین سوخت‌های فسیلی

لازم به ذکر است این پروژه علاوه بر کسب رتبه برگزیده جشنواره شیخ بهایی در رشته بیوتکنولوژی و بیوشیمی ، رتبه دوم مسابقات پژوهش‌سراهای کشور را نیز کسب کرده و مقاله ایشان در در پنجمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی پذیرفته شده بود.