محمدرضا معدن‌نژاد

محمدرضا معدن‌نژاد

کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

سوپر وایزر مکالمه زبان انگلیسی دبیرستان مفید
دبیر رسمی آموزش و پرورش
مترجمی زبان انگلیسی

سوابق کاری
مسوول دپارتمان زبان دبیرستان مفید
دبیر آموزش و پرورش از سال 1372 تا کنون
دبیر دبیرستان شهید مطهری منطقه 12
دبیر سال دوازدهم مدارس مفید 2 / راه شایستگان
مدرس آیلتس و تافل
مولف کتب کنکور
طراح سوالات کنکور آزمایشی