سید مهدی بشارت

سید مهدی بشارت

متاهل و دارای 2 فرزند

• تحصیلات

- فارغ التحصیل دوره 6 دبیرستان مفید 1365
- فوق دیپلم برق دانشگاه صنعتی شریف 1370
- کارشناسی علوم تربیتی دانشگاه پیام نور 1385
- کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی 1387

 

• مدارک

- مدرک ممتاز خوشنویسی انجمن خوشنویسان ایران 1372
- مدرک مربی گری جئوجبرا از موسسه جهانی جئوجبرا 1394
- مدرک تئوری انتخاب از موسسه انتخاب تهران 1396

 

• سابقه آموزشی

- تدریس دروس مختلف خصوصا ریاضی، عربی و هنر در مدارس گوناگون (امام صادق ع، اسوه، مفید، رافع، علامه حلی، سلام و ...) 1368 تا کنون
- معاونت آموزشی راهنمایی مفید 72 تا 74
- معاونت آموزشی و مدیریت در مدارس مجتمع رافع 74 تا 84
- مدیر گروههای آموزشی راهنمایی مفید 84 تا 87
- مدیر آموزشهای تکمیلی دبیرستان مفید 87 تا 94
- مسئول پژوهش و مدیر آموزش دبیرستان مفید 97 تا کنون

 

ارتباط
• ایمیل m.besharat@mecp.ir
• ایمیل smb1347@gmail.com
• تلگرام و بله @smbesharat