حمید رزاقی

حمید رزاقی

اطلاعات فردی:
فارغ‌التحصیل دوره 34 از دبیرستان مفید 1

سوابق تحصیلی:
کارشناسی و کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

سوابق کاری:
دستیار مسئول پایه در زمینه روان‌شناسی دبیرستان مفید (یادگار امام) - پایه دهم (1398 - 1397)
اجرا و تحلیل آزمون‌های مختلف روان‌شناسی در دبیرستان مفید (یادگار امام) (1398 - 1397)
معلم راهنما و مشاور پایه یازدهم در دبیرستان مفید (1399 - 1398)
مسئول اجرای پروژه تحقیقاتی بررسی سیر تحول نظام معلم راهنما در مدارس مفید (1398 - 1397)

سوابق پژوهشی:
پروژه تحقیقاتی بررسی سیر تحول نظام معلم راهنما در مدارس مفید (1398 – 1397)
تألیف کتاب نگرانی و دلواپسی (مداخلات روان‌شناختی با رویکرد دینی)
پایان‌نامه کارشناسی با عنوان بررسی رابطه همرنگی اجتماعی با تکانشگری با توجه به نقش میانجی هیجان‌خواهی
پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان رابطه تاب‌آوری و استعداد اعتیاد در میان نوجوانان: با نقش واسطه‌ای خوش‌بینی