جواد حیدری

جواد حیدری

تحصیلات:
کارشناسی علوم قرآنی

سابقه:
تدریس در مدارس دولتی و غیر دولتی ازسال 72 تاکنون

تدریس درس قرآن پایه‌های هفتم ، هشتم و نهم

تدریس درس دینی پایه‌های هفتم ، هشتم ، نهم و دهم

تدریس هنر خوشنویسی پایه‌های هفتم ، هشتم و نهم

داوری مسابقات قرآن منطقه 5

افتخارات:
دارای مدرک رسمی انجمن خوشنویسان ایران در مرحله ممتازی و دانشجوی فوق ممتازی

دوره ها وکارگاه ها:
کارگاه‌های آموزشی تئوری انتخاب در 4 مرحله