تورج افصح نوده

تورج افصح نوده

سوابق تحصيلی
فارغ‌التحصيل دوره ششم دبيرستان مفيد و فارغ‌التحصيل کارشناسی رشته مهندسی عمران دانشگاه پلی‌تكنيك تهران و فارغ‌التحصيل کارشناسی ارشد رشته MBA دانشگاه صنعتی شریف

سوابق كاری
32 سال سابقه آموزشی در زمينه‌های مشاور پايه‌های اول تا چهارم دبيرستان؛ معاون آموزشی؛ معاون پرورشی؛ تدريس دروس فيزيك، تاريخ، قرآن، دينی و رايانه در مدارس مختلف؛ مديريت راهنمايی مفيد