امیرحسین شعاعی مداح

امیرحسین شعاعی مداح

اطلاعات فردی:
فارغ التحصیل دوره 31 از دبیرستان مفید 1

سوابق تحصیلی:

مقطع رشته گرایش دانشگاه سال
کارشناسی مهندسی شیمی مهندسی شیمی صنعتی شریف 1390-1394
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی پدیده‌های انتقال و فرایندهای جداسازی صنعتی شریف 1395-1397

 

سوابق کاری:
* دستیار مسئول پایه دبیرستان مفید (یادگار امام) - سال سوم دبیرستان (1396-1395)
* حل تمرین دروس حسابان، فیزیک، شیمی و عربی سوم دبیرستان در دبیرستان مفید (یادگار امام) (1396-1395)
* معلم راهنما و مشاور سال یازدهم در دبیرستان مفید (یادگار امام) (1397-1396)
* دبیر شیمی یازدهم در دبیرستان مفید (یادگار امام) (1397-1396)
* معلم راهنما و مشاور سال یازدهم در دبیرستان مفید (یادگار امام) (1398-1397)
* دبیر نرم افزار "متلب" در آموزشگاهها و همچنین دبیرستان مفید (یادگار امام) (دوره های تابستان)
* مسئول آزمایشگاه قیر پیشرفته در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی (1397)
* مسئول بخش تحقیق و توسعه شرکت زیست تجهیز دانش پویا (1398)

سوابق پژوهشی و اجرایی:
* کادر اجرایی همایش محیط زیست و ایمنی دانشگاه صنعتی شریف
* دبیر تبلیغات همایش زیست پالایی دانشگاه صنعتی شریف
* پروژه درس طراحی واحد و اقتصاد – طراحی واحد تولید اتانول
* پروژه درس ترمودینامیک – بازنگری روی تئوری های شیمیایی مواد (Chemical Theory)
* پروژه کارآموزی در پالایشگاه شهید تندگویان تهران
* پروژه کارشناسی با عنوان "طراحی راکتور کاتالیستی آلکیلاسیون بنزن جهت کاهش بنزن موجود در بنزین"
* پروژه کارشناسی ارشد با عنوان" بررسی اثر غنی سازی هوا از اکسیژن به روش غشائی بر روی احتراق موتورهای درون سوز (دیزل) و انتشار آلاینده های زیست محیطی"

دوره های آموزشی طی شده
* دوره آشنایی و آموزشی ایمنی و بهداشت (HSE) توسط آموزش پالایشگاه شهید تندگویان تهران
* دوره آموزشی نرم افزار COMSOL multiphysics دردانشگاه صنعتی شریف
* دوره آموزش نرم افزار MATLAB در دانشگاه صنعتی شریف
* دوره طرح یادگیری تعاملی دکتر نیرو
* دوره طرح درس نویسی
* کارگاه مدیریت استرس
* کارگاه انگیزش درونی و self-motivation

مقالات

* Schools structure and educational achievements: evidence from iran
* Experimental and mathematical analysis of electroformed rotating cone electrode
* Synthesis of TiO2/ZnO electrospun nanofibers coated-sewage sludge carbon for adsorption of Ni(II), Cu(II), and COD from aqueous solutions and industrial wastewaters

* بررسی اثر غنی سازی هوا از اکسیژن به روش غشائی بر روی احتراق موتورهای درون سوز (دیزل) و انتشار آلاینده های زیست محیطی
* نقش اساسی مدلهای تنش اصطکاکی در شبیه سازی بسترهای سیالی حبابی شده
* مدلسازی و بهینه سازی سینتیکی فرایند تبدیل متانول به الفین های سبک توسط کاتالیستهای اصلاح شده زئولیتی
* شبیه سازی حرکت سیالات نفت - آب در سیستم ماتریکس- شکاف: بررسی اثر کشش سطحی
* مدلسازی حذف فلزات سنگین از پساب صنایع با استفاده از روش الکترودیالیز
* بررسی تاثیر تخلخل بر ضریب نفور موثر در محیط های متخلخل با استفاده از شبیه سازی عددی

توانایی ها
• آموزش والیبال پیشرفته
• آموزش نرم افزار MATLAB در مراکز آموزشی

مهارت ها

زبان انگلیسی ■■■■■■■□□□
مجموعه Office ■■■■■■■■□□
والیبال ■■■■■■■■■□