پذیرفته شدن مقاله آقای پارسا کارپسند در پنجمین کنگره بین المللی زیست پزشکی

پذیرفته شدن مقاله آقای پارسا کارپسند در پنجمین کنگره بین المللی زیست پزشکی در بخش ارائه شفاهی و پوستر را به ایشان ، خانواده‌ی محترم و استاد گرامی شان جناب آقای شمسی تبریک عرض نموده و از خداوند متعال برای ایشان در ادامه راه پژوهشی‌شان توفیق روزافزون مسئلت می‌نماییم.

عنوان مقاله : بیواتانول و تاثیر آن بر جهان
رشته پژوهشی : بیوشیمی

شایان ذکر است پنجمین کنگره زیست پزشکی از ۱۹ آبان ماه به مدت ۵ روز و به صورت مجازی با همکاری دانشگاه شهید بهشتی ، دانشگاه کوفه عراق ، دانشگاه Avicenna مجارستان و دیگر نهادهای بین المللی برگزار می شود.

 
تصویری از ارائه آقای پارسا کارپسند در پنجمین کنگره بین المللی زیست پزشکی :